Zebrania z Rodzicami uczniów XI LOMS
Data wydarzenia: 
pt., 17/11/2023 - 17:00

Zebrania z Rodzicami  - 17.00

„Drzwi otwarte”  - 1745 – 1900 (informacja dla rodziców o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi).