Zebrania z Rodzicami
Data wydarzenia: 
wt., 21/05/2024 - 17:00

Zebrania z Rodzicami – 1700,

„Drzwi otwarte” – 1745 – 1900,

(powiadomienie Rodziców uczniów o ewentualnym zagrożeniu oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych i proponowanej ocenie z zachowania).