Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych
Data wydarzenia: 
śr., 05/06/2024 - 17:00

Do 5. czerwca nauczyciele wystawiają proponowane oceny końcoworoczne z poszczególnych przedmiotów i oceny z zachowania.