Historia szkoły

Nasza szkoła jest położona na północno-wschodnim skraju osiedla Bielawy. W powszechnej opinii ta część miasta uchodzi za oazę spokoju i zieleni. Mimo zmian, zwłaszcza rozwoju tras komunikacyjnych, okolica zachowała swój kameralny klimat, pasujący do nazwy ulicy, przy której szkołę zlokalizowano. 

Budynek szkoły oddano do użytku we wrześniu 1964 r. Wówczas mieściła się w nim Szkoła Podstawowa nr 50 im. XX-lecia Polski Ludowej.  

29 sierpnia 1964 r. odbyło się pierwsze posiedzenie rady pedagogicznej nowo utworzonej szkoły.

1 września 1964 r. naukę w SP 50 rozpoczęło 996 uczniów. 10 września 1964 r. dokonano odbioru budynku szkoły, stwierdzając małe usterki, dlatego do końca października tego roku, nauka odbywała się tymczasowo w SP 6. Nowa placówka składała się z „15 izb lekcyjnych, 4 gabinetów fachowych i sali gimnastycznej”.

 

Pierwszym kierownikiem szkoły, do 1969 r., był Jan Hądzlik, następnie szkołą podstawową zarządzali Ryszard Wachowiak, Maria Osiniak i Lucyna Malinowska. Szkoła Podstawowa nr 50 istniała do 1999 roku. Jej absolwentami są m.in. Adrianna Biedrzyńska (aktorka) oraz Zbigniew Boniek (były prezes PZPN, były reprezentant Polski w piłce nożnej).

 

 

1 września 1992 r. utworzono XI Liceum Ogólnokształcące, a w 1999 r. powstało Gimnazjum nr 52.

 

 

 

Od roku szkolnego 2001/2002 liceum i gimnazjum utworzyły Zespół Szkół nr 9.  W okresie pierwszych przemian placówką kierowała Lucyna Malinowska. W latach 2001 - 2011 dyrektorem była Barbara Szwajkowska. Od 1 września 2011 r. funkcję dyrektora szkoły objął Mirosław Chojecki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na początku lat 90-tych utworzono w liceum klasy integracyjne, w których uczyła się również młodzież z dysfunkcją słuchu. Później specyfiką szkoły były oddziały o profilu pedagogiczno-psychologicznym. Od 2005 r. rozpoczęło się przekształcanie liceum w szkołę sportową. 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół nr 9 w Bydgoszczy - widok z frontu 

Uroczystość nadania Zespołowi Szkół nr 9 imienia Bydgoskich Olimpijczyków odbyła się 1 czerwca 2005 r. Odtąd dzień ten jest corocznie obchodzony jako święto szkoły. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonała Teresa Ciepły – brązowa medalistka olimpiady w Rzymie (1960 r.) oraz złota i srebrna medalistka igrzysk w Tokio (1964 r.). Ponadto zaszczyciło nas swoją obecnością wielu znanych bydgoskich olimpijczyków. Wśród nich pani Daniela Walkowiak - brązowa medalistka olimpiady w Rzymie (1960 r.), uczestniczka igrzysk w Melbourne (1956 r.) i w Tokio (1964 r.) i pan Sebastian Chmara - olimpijczyk z Atlanty (1996 r.). Nadanie szkole imienia można określić jako zwieńczenie wielu lat poszukiwań własnej drogi rozwoju przez XI LO. 

 

Poniżej zdjęcia z uroczystości nadania imienia szkole:

 

p.Teresa Ciepły i p.Dyrektor

p.Teresa Ciepły i p.Dyrektor

Pamiątkowa tablica

Pamiątkowa tablica

Zaproszeni goście

Zaproszeni goście

Wpis do księgi pamiątkowej

Wpis do księgi pamiątkowej

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez Teresę Ciepły

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
przez Teresę Ciepły

W sali olimpijczyków

W sali olimpijczyków

Przekazanie flagi olimpijskiej szkole przez Teresę Ciepły, Danielę Walkowiak i Sebastiana Chmarę

Przekazanie flagi olimpijskiej szkole
przez Teresę Ciepły, Danielę
Walkowiak i Sebastiana Chmarę

Ślubowanie na flagę olimpijską

Ślubowanie na flagę olimpijską

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 września 2013r. , uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2013 r., przekształcono  XI Liceum Ogólnokształcące w         XI Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego.

 

Pozostaje mieć nadzieję, że te korzystne zmiany pozwolą uczniom naszej szkoły pójść za przykładem naszych absolwentów: Mariki Popowicz, Igi Baumgart, Pawła Wojciechowskiego, heleny Wisniewskiej i Ady Sułek, którzy odnoszą liczne sukcesy sportowe w kraju i za granicą oraz startowali Igrzyskach Olimpijskich. W osiąganiu dobrych wyników sportowych z pewnością pomogą uczniom liceum współpracujący z nami trenerzy, w tym jeden z najlepszych trenerów lekkoatletycznych, pan Jacek Lewandowski, trener kadry narodowej U-23 i szkoleniowiec CWZS Zawisza Stowarzyszenie Kajakowe Bydgoszcz - pan Maciej Juhnke, trener wielokrotnych medalistów Mistrzów Świata i Europy w kajakarstwie - pan Mariusz Słowiński.

 

Obecnie wszystkie klasy są oddziałami sportowymi o profilach: piłka nożna, lekkoatletyka, strzelectwo, wioślarstwo, kajakarstwo oraz piłka siatkowa. Uczniowie XI Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego trenują również inne dyscypliny sportowe. Szkoła współpracuje z lokalnymi klubami i związkami sportowymi. We współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszczy i Polskim Związkiem Piłki Siatkowej nasze liceum realizuje projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki pod nazwą „Siatkarskie Ośrodki Szkolne". 

 

10 grudnia 2013r. odbyła się uroczystość oddania do użytku hali sportowo – widowiskowej, która umożliwia uczniom rozwijanie pasji sportowych i symbolicznie przypieczętowała etap przekształceń w szkołę sportową.

   

 

 

 

 

 

Zobacz fotoreportaż z uroczystości otwarcia hali.  

 

 

Film z otwarcia hali: 

 

 

1 września 2019r. , po likwidacji gimnazjów, Zespół Szkół nr 9 został przekształcony w XI Liceum Ogólnoksztacące im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego.