Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Stypendia Prezesa Rady Ministrów to stypendia przyznawane przez Premiera. Otrzymują je uczniowie szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, na podstawie wysokich wyników w nauce, wykazujących szczególnie uzdolnienia w różnych dziedzinach wiedzy.

Stypendium otrzymuje uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub uczeń, który wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach co najmniej dobre.
Po raz pierwszy Prezes Rady Ministrów przyznał stypendium w 1997 r.

 

 

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów szkoły:

- Danuta Kubiś (rok szkolny 2006/2007)

- Agnieszka Wojnarowska (rok szkolny 2007/2008)

- Shirley Ostrowska (rok szkolny 2008/2009)

- Shirley Ostrowska (rok szkolny 2009/2010)

- Dobrosława Paluszewska (rok szkolny 2010/2011)

- Katarzyna Grzesik (rok szkolny 2011/2012) – średnia ocen 5,0

- Patryk Zaworski (rok szkolny 2012/2013) – średnia ocen 4,9

- Michał Głowacki (rok szkolny 2013/2014) – średnia ocen 5,24

- Marta Urbańska (rok szkolny 2014/2015) – średnia ocen 5,47

- Marta Urbańska (rok szkolny 2015/2016) - średnia ocen 5,3

Jan Skórkowski  (rok szkolny 2016/2017) - średnia ocen 5,12

- Małgorzata Andersohn (rok szkolny 2017/2018) - średnia ocen 5,35

-    (rok szkolny 2018/2019)

-    (rok szkolny 2019/2020)

-    (rok szkolny 2020/2021)

- Kordian Małkowski - (rok szkolny 2021/2022) - średnia ocen 5,06

Kordian Małkowski (rok szkolny 2022/2023) - średnia ocen 5,21