Projekt Edu(R)Ewolucja 2

Od stycznia 2021 r. nasza szkoła bierze udział w projekcie

Edu(R)Ewolucja 2.

Szczegóły poniżej.

 

 

Celem projektu realizowanego przez Miasto Bydgoszcz jest poprawa efektywności i jakości kształcenia w 14 bydgoskich liceach ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz, poprzez realizację wysokiej jakości zajęć dla uczniów oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli.

W projekcie weźmie udział 2443 uczniów oraz 137 nauczycieli kształcenia ogólnego w bydgoskich liceach ogólnokształcących.

 

Uczniowie wezmą udział w:

  1. Zajęciach w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy takich jak: język angielski, programowanie i robotyka,
  2. Zajęciach specjalistycznych i dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  3. Zajęciach opartych na metodzie eksperymentu przyrodniczego i matematycznego.

 

W 13 licach ogólnokształcących zorganizowane zostanie wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego.

Nauczyciele podniosą swoje kompetencje i kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i studiach podyplomowych.

Szkoły biorące udział w projekcie doposażą pracownie przedmiotowe w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK.

W 9 liceach zmodernizowana zostanie sieć LAN.

 

Jednostką odpowiedzialną za realizację działań na rzecz nauczycieli jest Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

 /A. Matuszczak/

 

INFORMACJE O PROJEKCIE - pobierz

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA NAUCZYCIELI - pobierz

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA NAUCZYCIELI W PROJEKCIE - pobierz

 

PLAN POSTEPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMOWIEŃ - pobierz

 

Regulamin naboru uczniow - pobierz

 


Formularz zgloszeniowy - pobierz