Egzaminy maturalne

 

 

Komunikaty i informacje CKE

 

Harmonogram matur

 

Deklaracje maturalne

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Na stronie CKE są dostępne materiały dotyczące matury w roku 2023 i 2024, tj.:

Najważniejsze zmiany:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220225%20EM%20w%20latach%202023%20i%202024%20ZMIANY.pdf

 _________________________________________________________________________________________________ 

 

W roku 2023 i 2024 Informator należy czytać łącznie Aneksem.
Aneks zawiera m.in. spis wiadomości i umiejętności określonych w rozporządzeniu ministra Edukacji i Nauki o wymaganiach egzaminacyjnych obowiązujących w 2023 i 2024 r. ORAZ informacje o treściach informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 i 2024 r. 

 

Informatory i Aneksy do informatorów:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/informatory/

 

Aneks  - Lista jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2023

_______________________________________________________________________________________  

 

Arkusze pokazowe zgodne z wymaganiami egzaminacyjnymi oraz aneksami do Informatorów:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/arkusze-pokazowe-marzec-2022

 

_________________________________________________________________________________________________  

 

Materiały dodatkowe:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Podstawę prawną przeprowadzania egzaminu maturalnego stanowią następujące akty prawne:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915)
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082)
 • Rozporządzenie MEiN z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego – Formuła 2023
  (Dz.U. z 2022 r. poz. 1644)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego - Formuła 2015
  (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223 ze zm.)
 • Rozporządzenie MEiN z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego - Formuła 2015 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1625)
 • Rozporządzenie MEiN z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024  - Formuła 2023
  (Dz.U. z 2022 r. poz. 1246)
 • Rozporządzenie MEiN z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 - Formuła 2015 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1698)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.)